Medisch voetzorgverleners; de aandachtsgebieden

De Mbo-4 medisch voetzorgverlener is breed opgeleid. Zij kan daardoor iedereen die behoefte heeft aan voetzorg op een veilige en doelmatige manier behandelen.

Goede zorg begint met goede communicatie; hieraan is dan ook veel aandacht gegeven tijdens de opleiding Mbo-4 medisch pedicure. De medisch voetzorgverlener kent haar grenzen en zal u, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Door goed samen te werken met andere zorgprofessionals krijgt u de beste zorg.

De leden van de NMMV richten zich op het verlenen van medisch noodzakelijke voetzorg bij mensen die onder een risicogroep vallen, als ook bij gezonde mensen.

  • Alle leden geregistreerd staan in het KMV (Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners) dat bij Kabiz is ondergebracht.
         Kabiz is de organisatie voor: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren In de Zorg.
  • Alle leden zijn verplicht voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd zijn bij de VvAA (Vereniging van Arts en Auto).


Waarom verschillende aandachtsgebieden voor voetzorg?

Voor degenen die onder een risicogroep vallen hebben de medisch voetzorgverleners extra scholing gevolgd. Wij kennen op dit moment vier aandachtsgebieden.


De aandachtsgebieden zijn:

Iedere (chronische) aandoening of ziekte kent haar eigen problemen. Soms geven die aandoeningen ook aan de voeten problemen als gevolg van de ziekte zelf, zoals bij diabetes mellitus. Soms ontstaan problemen doordat de voetvorm veranderd zoals bijvoorbeeld bij reumatische artritis kan gebeuren. Maar ook gebruik van medicatie voor de behandeling van ziekten kan leiden tot complicaties aan [handen en] voeten. Zo is bekend dat nieuwe therapieën bij kankerpatiënten zoals o.a. chemotherapie en met name targeted therapie soms ernstige bijwerkingen geven aan huid en nagels van voeten [en handen].

Omdat elke onderliggende ziekte of verschillende medicaties uiteenlopende complicaties kunnen geven aan de huid, nagels en stand van de voeten, zijn er ook verschillende bijscholingen nodig voor elk aandachtsgebied. Alleen op die manier blijft de medisch voetzorgverlener up-to-date en krijgt u de best mogelijk voetzorg afgestemd op uw behoeft


U kunt op de website per aandachtsgebied lezen waaruit de behandeling bestaat.