Reumatische Voetzorg

Waarom een specialisatie voor voetzorg bij reuma/RA?

Patiënten met reuma en vooral met reumatische artritis/RA, hebben extra kwetsbare voeten. Dit kan komen doordat u vergroeiingen heeft of een afwijkende stand van de voet. Het is dan ook mogelijk dat uw schoenen minder goed passen. U kunt daardoor eeltvorming en likdoorns krijgen. Ook kunnen uw nagels afwijkingen gaan vertonen als uw tenen niet de ruimte krijgen die zij nodig hebben.

Vanwege de onderliggende problemen bij reuma en de daarbij voorkomende mogelijke complicaties i.c.m. met medicijngebruik, zijn medisch voetzorgverleners hier extra voor opgeleid. Een medisch voetzorgverlener kan uw voeten verzorgen wanneer dit voor u moeilijk wordt of niet meer gaat en kan u adviseren over schoeisel en voetverzorgingsproducten.

Een medisch voetzorgverlener kiest bij haar voetbehandeling altijd voor veiligheid en werkt z.n. en bij voorkeur samen met uw hoofdbehandelaar.

Wat is het doel van de voetzorg bij reuma/RA?

Het hoofddoel van voetzorg bij reuma/RA, is het voorkomen van complicaties door bovengenoemde voetproblemen. De medisch voetzorgverlener is opgeleid om niet alleen uw voetproblemen te behandelen en uw voeten te verzorgen, maar ook om vroegtijdig problemen te signaleren en u z.n. door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Een behandeling bestaat uit het knippen van nagels, verwijderen van eelt, likdoorns en ingroeiende nagels en het verzorgen van kloven. De medisch voetzorgverleners behandelen daarnaast alle ingewikkelde voetproblemen die kunnen voorkomen bij diabetes (suikerziekte), ouderdom of verwaarlozing. Een medisch voetzorgverlener kan hiervoor soms ook een orthese maken en gebruikt ook andere speciale technieken om pijnklachten te voorkomen. Kijkt u voor uitleg hierover bij “specialistische technieken”.

Wanneer naar de huisarts bij voetproblemen?

Maak altijd een afspraak bij uw huisarts:

  • als u wondjes, blaren of ontstekingen ontdekt, zeker als de wondjes slecht genezen;
  • als u voetschimmel (roodheid, jeuk, kloofjes en schilfering) heeft.


Tijdige behandeling kan ergere infecties voorkomen.

Wat zijn de verschijnselen van voetproblemen door reuma/RA?

De volgende verschijnselen kunnen wijzen op voetproblemen door reuma/RA:

  • (nieuwe) druk- of eelt plekken;
  • verkleuring (wit, blauw, rood) of koud aanvoelen van de huid;
  • warme of gezwollen voeten;
  • overgevoeligheid voor zelfs lichte druk;
  • doof gevoel in de voeten;
  • een verwonding waar u niets van heeft gevoeld;
  • ongevoeligheid voor warmte of kou;


Als u een van deze verschijnselen opmerkt, kunt u het beste contact zoeken met uw specialist, huisarts, praktijkondersteuner of medisch voetzorgverleners voor overleg en eventueel extra controle.

Hoe ziet een behandeling eruit?

In principe is een behandeling bij reuma/RA hetzelfde als voor niet-reumatici. medisch voetzorgverleners zullen alleen nog voorzichtiger werken en met veilige afgeronde instrumenten om de kans op het maken van een wondje zo klein mogelijk te maken. De voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels.

Indien noodzakelijk test de medisch voetzorgverlener uw gevoel of doorbloeding in de voeten, en doet schoenonderzoek. Op deze manier worden problemen snel gesignaleerd en kunt u verwezen worden naar podotherapeut of arts. Indien nodig met een kort verslag voor uw volgende controle bij uw reumatoloog of podotherapeut.

Vergoed de verzekeraar deze behandeling?

Dit is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Vaak is er wel enige vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Wij raden u dan ook aan uw verzekeraar hiernaar te vragen.