Medisch Noodzakelijke Voetzorg

Hoe maakt u een afspraak met de medische voetzorgverlener?

Uw hoofdbehandelaar, de specialist of de huisarts, zal d.m.v testen (laten) vaststellen of u risico loopt op het verkrijgen van een wond. Hiervoor word een zgn simms classificatie en een zorgprofiel (ZP) vastgesteld. Afhankelijk van de hoogte van uw ZP wordt u eerst verwezen naar een podotherapeut. Deze stelt het behandelplan op waarin staat beschreven welke onderdelen van uw voetzorg, vergoed worden door uw verzekeraar en hoe vaak dit moet gebeuren per jaar. Meestal wordt u daarna voor de voetbehandeling verwezen naar een daartoe bevoegde medische voetzorgverlener

Hoe ziet de behandeling eruit?

In principe is een behandeling bij diabetici hetzelfde als voor niet-diabetici . Medische voetzorgverleners zullen alleen nog voorzichtiger werken en met veilig afgeronde instrumenten om de kans op het maken van een wondje zo klein mogelijk te maken. De voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het reparen van gespleten nagels. Dit is per persoon verschillend en hangt af van uw persoonlijke behandelplan

Vergoed de verzekeraar deze behandeling?

Afhankelijk van uw ZP valt uw medisch noodzakelijke voetzorg in de basisverzekering. Wat hier onder valt staat in uw behandelplan. U hoeft hiervoor geen eigen risico en/of eigen bijdrage te betalen. Voor alle voetzorg die niet beschreven staat in het behandelplan, moet u wel zelf betalen