Vergoeding Medisch Pedicure

Hoe maakt u een afspraak met de medisch voetzorgverlener?

Uw hoofdbehandelaar, de specialist of de huisarts, zal d.m.v. testen (laten) vaststellen of u risico loopt op het verkrijgen van een wond. Hiervoor wordt een zgn. simms classificatie en een zorgprofiel (ZP) vastgesteld. Afhankelijk van de hoogte van uw ZP wordt u eerst verwezen naar een podotherapeut. Deze stelt het behandelplan op waarin staat beschreven welke onderdelen van uw voetzorg, vergoed worden door uw verzekeraar en hoe vaak dit moet gebeuren per jaar. Meestal wordt u daarna voor de voetbehandeling verwezen naar een daartoe bevoegde medisch voetzorgverlener.

Hoe ziet een behandeling eruit?

In principe is een behandeling bij diabetici hetzelfde als voor niet-diabetici. medisch voetzorgverleners zullen alleen nog voorzichtiger werken en met veilige afgeronde instrumenten om de kans op het maken van een wondje zo klein mogelijk te maken. De voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Dit is per persoon verschillend en hangt af van uw persoonlijke behandelplan.

Indien noodzakelijk test de medisch voetzorgverlener uw gevoel of doorbloeding in de voeten, en doet schoenonderzoek. Op deze manier worden problemen snel gesignaleerd en kunt u verwezen worden naar podotherapeut of arts. Indien nodig met een kort verslag voor uw volgende controle bij arts, verpleegkundige of podotherapeut.

Vergoed de verzekeraar deze behandeling?

Afhankelijk van uw ZP valt uw medisch noodzakelijke voetzorg in de basisverzekering. Wat hier onder valt staat in uw behandelplan. U hoeft hiervoor geen eigen risico en/of eigen bijdrage te betalen. Voor alle voetzorg die niet beschreven staat in het behandelplan, moet u wel zelf betalen.

Dit kunt u ook niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U bent niet verplicht om deze (niet-medisch noodzakelijke voetzorg) te laten verrichten door uw medisch voetzorgverlener maar wij raden u dit wel sterk aan. U loopt tenslotte meer kans op wondjes en kunt uw voeten beter professioneel laten verzorgen.