Kwaliteitsbewaking

Een van de prioriteiten van de NMMV is een degelijk en dynamisch kwaliteitsbeleid. We bewegen ons in een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten, politieke keuzes. Als moderne beroepsvereniging wil de NMMV daar steeds op inspelen.

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbod te garanderen. Daarbij hanteert de NMMV strenge kwaliteitseisen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitscriteria, die zorgverzekeraars eisen.

De NMMV geeft vorm aan haar kwaliteitsbewaking door middel van:

  •     Strenge selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  •     Permanente bij- en nascholingsverplichting
  •     Audits (praktijkbezoek / toetsing naleving criteria)

    Vijfjaarlijkse toetsing van de bij- en nascholingsverplichting