Wat wil de NMMV bereiken?

Missie

  • Op landelijk niveau op een gecontroleerd kwaliteitsniveau voetzorg op maat voor elke patiënt!

 

  • Landelijke dekking van medisch voetzorgverleners /leden van de NMMV waardoor zij kunnen samenwerken , naast en met de podotherapeuten binnen de multidisciplinaire voetenteams, zowel intra- als extramuraal.

Visie

De mbo-4 medisch pedicure streeft een eigen positie binnen de voetzorg na, naast de podotherapeut. Door het bundelen van kwaliteiten kan “Zorg op maat” meer inhoud krijgen. Door de mbo-4 medisch pedicure vaker in te zetten bij screening en voetonderzoek kunnen zorgtrajecten voor de patiënt eenvoudiger worden. Er zal toenemende behoefte komen aan geregistreerde professionals en multidisciplinaire aanpak op het gebied van complicaties bij risicopatiënten.