Wie zijn we?

De NMMV (Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners), is de beroepsvereniging voor medisch pedicures met een rijkserkend MBO-4 diploma.

De NMMV behartigt de belangen van haar leden en streeft, samen met hen, naar het verlenen van veilige voetzorg van hoge kwaliteit. Dit in nauwe samenwerking met andere zorgverleners zoals huisarts, specialist, oncoloog,  podotherapeut, podoloog, orthopedisch schoenmaker enzovoort.

Medisch voetzorgverleners zijn breed opgeleid en richten zich op medisch noodzakelijke voetzorg bij zowel gezonde mensen als bij patiënten met diabetes, reuma, kanker, spasmen en andere niet benoemde aandoeningen.

Wanneer is de NMMV opgericht?

De NMMV is  in 2014 opgericht en is de enige beroepsvereniging voor medisch voetzorgverleners met een rijkserkend Mbo-4 diploma medisch pedicure.

Waarom is de NMMV opgericht?

De leden van NMMV denken dat de voetzorg in Nederland, zeker voor (ernstig) zieke mensen, veiliger en van betere kwaliteit zou kunnen worden door strenge eisen te stellen aan kennis, houding en vaardigheden.
In de opleiding van onze leden is ook veel aandacht besteed aan communicatie met de aanpalende zorg. Zonder goede communicatie geen optimale zorg!

In Nederland zijn ongeveer 900 podotherapeuten die zorg moeten dragen voor  2 miljoen reuma patiënten, 1 miljoen diabetes patiënten en een substantieel aantal kankerpatiënten die als gevolg van hun behandeling last hebben van hun voeten. De NMMV kan daar MBO-4 opgeleide medisch voetzorgverleners aan toevoegen. Hiermee kunnen wij bijdragen om de toenemende vraag naar veilige voetzorg te borgen, met hoog kwalitatieve zorg tegen een marktconform tarief. Dit zal kosten besparen in de zorg.

Waarom de titel medisch voetzorgverlener?

De titel “medisch voetzorgverlener” geeft  aan dat de leden zich hoofdzakelijk richten op de (medisch-) noodzakelijke behandeling van voeten.  
Hiermee en met het rijkserkende diploma onderscheiden leden van de NMMV zich van de branche (medisch-) pedicure.

Onder de (medisch-)noodzakelijke voetzorg vallen alle behandelingen van o.a. klachten aan huid- en nagels, al dan niet vallend onder de vergoedingen van de zorgverzekering.
Natuurlijk kunt u bij de medisch voetzorgverlener terecht voor een complete voetbehandeling.
De NMMV heeft in 2021 de erkenning gekregen voor de mbo-4 opgeleide Medisch pedicure als zorgberoep.

Wat is en wie zijn de leden van NMMV?

De beroepsvereniging NMMV bestaat uit vakmensen binnen de medische voetzorg, die allen een door de overheid erkend, mbo-4 diploma medisch pedicure behaald hebben. Daarnaast hebben velen een aanvullende opleiding gevolgd voor oncologische- en/of geriatrische voetzorg gevolgd.

De leden van de NMMV hebben een praktijkplan dat iedere nieuwe accreditatieperiode getoetst zal worden. Tevens werken zij volgens nieuwe richtlijnen die specifiek voor deze beroepsgroep zijn opgesteld. De leden van NMMV verlenen zorg aan ernstig (chronisch) zieke mensen.

  • Kwaliteitsregister
    De leden zijn verplicht ingeschreven in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV), dat is ondergebracht bij KABIZ. KABIZ is een onafhankelijke partij die (her-) registratie bijhoudt van meerdere beroepsgroepen in de Zorg. 
  • Verzekering van leden
    De leden zijn verplicht verzekerd voor beroep- en bedrijfsaansprakelijkheid bij de Vereniging van Arts en Auto (VvAA).